kvaliteta je na našoj strani!

O poduzeću:

GUŠTIN d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,obrtništvo i ugostiteljstvo,
1985. g osnovan je obrt Guštin koji se obrtnom djelatnošću bavio do 1996 g. U navedenom periodu obrt bilježi stalan rast usluga obrta, rast pristupa tržištu nabave, prodaje ,usluga i informacija. Kao rezultat već navedenoga donesena je odluka da se izvrše statusne promjene i preregistrira iz obrta u poduzeće GUŠTIN d.o.o. Tada je registrirana tvrtka kod Trgovačkog suda u Karlovcu.

Sjedište tvrtke je u Ozlju,Vrškovac 16.

Vlasnici smo suglasnosti- Licence izdene od Ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva pod brojem :531-04-1-13-4 Klasa:UP/I-360-02/13-04/133 od 22.03.2013 godine

Naša djelatnost:

Poduzeće „Guštin d.o.o.“bavi se isključivo proizvodno-uslužnim obrtništvom vezanim za završne radove u graditeljstvu

Vršimo slijedeće radove:

Montaža građevinske limarije, panela, metalne konstrukcije i krovova, usluge prijevoza i dizanje tereta, ugradnja strojarskih instalacija (centralno grijanje, klimatizacija, toplinska izolacija, ventilacija, plinska instalacija), ugradnja instalacija vode, kanalizacije i sanitarna oprema.

“ GUŠTIN” d. o.o.

VRŠKOVAC 16
OZALJ
POSLOVNICA MIHANOVIĆEVA 9
KARLOVAC
Žiro račun:
HR 62 23400091100150803, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

www.gustin.hr
e-mail: gustin@inet.hr
M.B. 1049011
OIB 15549655602
tel 047/645-312,645-313
fax 047/646-144