kvaliteta je na našoj strani!

Nudimo usluge kamionskog prijevoza i dizanja tereta našim kamionima koji su opremljeni dizalicama do duljine 20 m.