kvaliteta je na našoj strani!

Mnogi zadovoljni klijenti prepoznali su tvrtku Guštin d.o.o. kao najpouzdaniju kad je riječ o postavljanju krovnih sistema za odvodnju oborinskih voda s krova.


Građevinsku limariju svih vrsta  kao što su okrugli, žljebovi kvadratni, cijevi okrugle i kvadraten te limeni opšavi postavljamo precizno i u kratkom roku.


Svi elementi izrađeni su od pocinčanih, bojanih i bakrenih limova različitih dužina i boja.