kvaliteta je na našoj strani!

Mnogi zadovoljni klijenti prepoznali su tvrtku Guštin d.o.o. kao najpouzdaniju kad je riječ o postavljanju krovnih sistema za odvodnju oborinskih voda s krova.

Građevinsku limariju svih vrsta  kao što su okrugli, žljebovi kvadratni, cijevi okrugle i kvadraten te limeni opšavi postavljamo precizno i u kratkom roku

Svi elementi izrađeni su od pocinčanih, bojanih i bakrenih limova različitih dužina i boja.

INVESTITOR CRKVA sv. Lovor
Vivodina
OBJEKT Crkva
PROJEKT ...
RADOVI Izolaterske radove na ravnom krovu
Krovopokrivačke radove sa crijepom
Izradu pokrova oko zvonika od falcanog bakrenog lima
Limarske radove